پالت رنگ روغن معمولی درنا

از این پالت جهت نقاشی با رنگ های روغنی هنری استفاده می شود

12 ژانویه 2020
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.