پالت رنگ روغن استخوانی درنا

این پالت با رنگ استخوانی جهت نقاشی با رنگ های روغنی استفاده می شود.

12 ژانویه 2020
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.