اسکاتیف درنا

اسکاتیف (Scative) مایعی است بی رنگ و با بویی ضعیف و قابل اشتعال که منظور سرعت بخشیدن به زمان خشک شدن رنگ به کار می‌رود.

7 فوریه 2020
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.